Hệ thống hút bụi túi lọc

Hệ thống hút bụi túi lọc sử dụng quạt ly tâm trung áp và túi vải chuyên dụng kết hợp khí nén để rung giũ bụi.

#hethonghutbui, #hethonghutbuison, #hethonghutbuinhaxuong,#buigo,#hutbuicongnghiep,#hethonghutbuituiloc

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
Công trình nổi bật
Tin tức nổi bật