ống gió tròn

Ống gió tròn là loại ống gió có thiết diện (hay còn gọi là miệng gió) hình tròn. Đây là công cụ truyền dẫn không khí tươi hoặc đã qua xử lý cung cấp cho các đối tượng tiêu thụ, đảm bảo sự lưu thông

#onggiotron, #onggiotronxoan,#giaquatcongnghiep, #nhamaysanxuatquatcongnghiep, #quatdungcongnghiep, #quatvuong, #taitienphat, Quatcongnghieptaitienphat

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
Công trình nổi bật
Tin tức nổi bật