Hệ thống hút bụi gỗ Cyclone

Bên trong hệ thống hút bụi Cyclone, không khí chuyển động xoáy hình ốc xuống dưới. ụi khi hút vào sẽ theo không khí xoắn ốc, va đập vào thành hút và rơi xuống và bị giữ lại, các hạt bụi nhỏ hơn sẽ tiế

#hethonghutbuigo,#hethonghutbui,#hethongcyclone,#hethonghutbuigocongnghiep,#quathutbuigo

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
Công trình nổi bật
Tin tức nổi bật