Quạt làm mát Tài Tiến Phát

Vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời cao từ 32-36 độ thì nhiệt độ mà máy duy trì thường từ 28-32 độ C, vào những ngày nhiệt độ thấp hơn 22-28 độ thì máy vẫn duy trì nhiệt độ trung bình từ 25-

#maylammat, #quatlammat, #quatthonggio,#quatcongnghiep,#quatlytam,#hethonghutbuigo,#hethonghuthoi,#locmuithanhoattinh, #giaquatcongnghiep, #nhamaysanxuatquatcongnghiep, #quatdungcongnghiep, #quatvuong, #taitienphat, Quatcongnghieptaitienphat, #quatthonggio

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
Công trình nổi bật
Tin tức nổi bật